Koncepcja zagospodarowania terenu przy stawie w Szydłowie

Tworzymy oryginalne i funkcjonalne koncepcje zagospodarowania terenu

Rodzaj inwestycji: użyteczność publiczna- koncepcja
Inwestor: Gmina Szydłowo
Lokalizacja: Szydłowo
Powierzchnia: ok. 2,5 ha
Rok projektu: 2020

Koncepcja rewitalizacji terenów w okolicy stawu w Szydłowie miała na celu zbadanie możliwości i potencjału przekształcenia zaniedbanych terenów znajdujących się w centrum Szydłowa.
Niewykorzystana i pomijana przestrzeń miałaby szansę stać się nowym centrum i odmienić oblicze tej małej wsi. Koncepcja zakładała uporządkowanie zieleni, budowę amfiteatru, placu zabaw ukrytego w istniejącym drzewostanie, pojawienie się małego obiektu handlowego dla mieszkańców oraz przestrzenie do uprawiania sportu i rekreacji.

architekt piła, biuro projektowe piła